COMMUNICATING WORLDS (2)

Scenen var badet i blåt lys, da Timbuktu Fonden den 31. maj  2017 havde inviteret til Communicating Worlds (2) i Islands Brygges Kulturhus.

Første punkt på konferencen var en samtale mellem Khalid Albaih og kunsthistoriker Louise C. Larsen om Satire, Tegneserier og Aktivisme. Samtalen kan ses og høres her. Den sudanesiske tegner Khalid Albaih arbejder under titlen ’Khartoon’, som er sammensat af hans navn Khalid, Khartoum, hvor han kommer fra, og ’cartoon’ (tegneserier), som er det, han arbejder med. 

Mai Rasmussen interviewede efterfølgende Khalid Albeih:  Kunst sætter tanker i gang

Khalid Albaih, Sarah Grøn fra Mellemfolkeligt Samvirke og Natasha Al-Hariri fra Medborgerne delte derefter scenen i en samtale om hvordan vi bruger de sociale medier og Internettet bedre, hvis vi vil styrke forbindelse mellem ‘dem’ og ‘os’.

Mai Rasmussen opsummerer debatten i artiklen: Ud af boblen 

 

Kontakt

Timbuktu Fonden
c/o Folkekirkens Nødhjælp
Nørregade 15
1165  København K
Danmark
att. Lone Groth-Rasmussen
33 18 77 60
as@timbuktufonden.dk