For godt til at være – helt – sandt

For godt til at være – helt – sandt er en uafhængig analyse af finanslovsforslaget for 2018 med fokus på dansk udviklingsbistand. Analysen er udgivet af Timbuktu Fonden d. 3. oktober 2017 og skrevet af freelancejournalist Jesper Heldgaard, der i mere end 20 år har dækket udviklingssamarbejde. Analysen følger op på rapporten ”Engang verdens bedste” fra maj 2016 og analysen ”Et skridt frem efter to skridt tilbage” fra oktober 2016.

 Det lød næsten, som om dansk udviklingsbistand var tilbage ved fordums styrke, da VLAK-regeringen fremlagde sit finanslovsforslag for 2018. Men analysen viser, at budskabet ikke holder.

 Afrikas andel af den danske udviklingsbistand er faldende, og den faldende andel tages oven i købet af en samlet bistand, der de seneste år er blevet væsentlig beskåret. Samtidig reduceres Danmarks kernebidrag til flere FN-organisationer.

Sådan lyder et par af konklusionerne i analysen af finanslovsforslaget for 2018 og dansk udviklingsbistand. Det lød ellers næsten, som om dansk udviklingsbistand var tilbage ved fordums styrke, da VLAK-regeringen 31. august fremlagde sit finanslovsforslag og annoncerede, at det øger ’udviklingsbistanden til udviklingslandene’ med mere end 2,6 mia. kr.

Men sandheden er, at regeringen IKKE tilfører udviklingsbistanden ekstra midler i 2018. Rammen øges kun, fordi der kommer færre flygtninge til Danmark. Det betyder, at den del af udviklingsbistanden, der rent faktisk går til udviklingslandene, kan øges med næsten 1,8 mia. kr. Andre 860 mio. kr. tilføres, fordi Danmark er blevet rigere, og vores BNI stiger. Hvis den danske udviklingsbistand i 2018 var fastholdt på de 0,85 pct., som den var i 2015, var den danske udviklingsbistand i 2018 blevet næsten 3½ milliarder kr. højere.

 Analysen anerkender, at Danmarks bidrag til befolkning, sundhed og ligestilling vil sætte historisk rekord i 2018, men den påviser også, at det sker efter voldsomme nedskæringer på selvsamme område i 2015-17. Også de danske civilsamfundsorganisationer kan se frem til flere penge til deres udviklingsaktiviteter i 2018 i forhold til 2016-17, men for dem er der stadig et stykke vej op til niveauet frem til og med 2015.

Ud over befolkning, sundhed og ligestilling er vinderne i næste års finanslovsforslag den humanitære bistand, den private sektor, migration og hjemsendelse af afviste asylansøgere. Analysen dokumenterer, at taberen i finanslovsforslaget og de seneste års omlægninger først og fremmest er det klassiske, langsigtede, fattigdomsorienterede udviklingsarbejde. Derudover har de seneste år været hårde ved den danske støtte til bl.a. klima og miljø, til oplysning og kultur.

 Analysen kan hentes elektronisk via dette link.

Trykt version kan rekvireres ved henvendelse til Lone Groth-Rasmussen, Timbuktu Fonden.