Konference – Den globale dimension i uddannelser

I november 2013 samledes eksperter, praktikere og beslutningstagere til Timbuktu Fondens konference om den globale dimension i uddannelserne.

Dagen bød på spændende oplæg og debatter, som stillede skarpt på mulighederne og udfordringerne i den nye folkeskolereform og læreruddannelse, og bragte erfaringer fra vores nabolande på banen.

Gødet af et spørgelystent publikum, gik bølgerne højt i eftermiddagens paneldebat, som både diskuterede indholdet i, formålet med, og rammerne omkring global uddannelse

Formand for Timbuktu Fonden, Thomas Ravn-Pedersen, bød velkommen. Der er sket meget i forhold til global undervisning de seneste år. Vores udviklingsminister har bidraget til en øget fokusering på den globale dimension. Læringskonsulenter, som skal rådgive og give inspiration til kommunerne og skoler, er på vej i den kommende tid. Der er grund til optimisme.

Præsentationerne

Læs uddrag og download alle præsentationer

Læs mere

Timbuktu Fondens positionspapir om folkeskolens ny Fælles Mål og læreruddannelserne

Timbuktu Fondens høringssvar om Folkeskolereformen 2013

Anbefalinger og udfordringer

Konferencens deltagere identificerede en række udfordringer og anbefalinger ift. global uddannelse, som Timbuktu Fonden går videre med i opfølgningen på konferencen.