Kriterierne

Timbuktuprisen er Timbuktu Fondens store pris for kritisk udviklingsjournalistik.

Prisen er på 100.000 kr. og uddeles én gang årligt. Den gives til journalister/mediefolk eller et journalistisk projekt, der beskæftiger sig kritisk og undersøgende med udviklingsspørgsmål på nationalt eller internationalt niveau. Hensigten er at fremme kritisk formidling, der bidrager til nye indsigter vedr. globale sammenhænge, herunder bl.a. ressourceforbrug og fordelingspolitik.

Prisen er et arbejdslegat, der skal bruges til at virkeliggøre eller iværksætte en ambition eller idé, som en kandidat brænder for. Der lægges ved udvælgelsen afgørende vægt på kandidatens dokumenterede kvalifikationer og erfaring som forudsætninger for at kunne gennemføre det projekt, der søges midler til. Der lægges endvidere vægt på formidlingsmuligheder, gerne på flere medieplatforme.

Til at varetage bedømmelsen af kandidater nedsætter Timbuktu Fondens bestyrelse en jury bestående af tre medlemmer. Formanden udpeges af Timbuktu Fonden, og Nairobi-klubben og Dansk Journalistforbund udpeger et medlem hver.  Jurymedlemmerne udpeges for tre år ad gangen.

Timbuktu-prisen annonceres hvert år i februar, og ansøgninger skal være modtaget inden 15. april. Ansøgerne skal skitsere den idé, som prisen vil blive brugt til at virkeliggøre (omfang max 1 A4 side). Det er også muligt for enkeltpersoner at indstille en kandidat, som i deres øjne fortjener prisen, og som de ved vil kunne bruge den til at virkeliggøre et projekt.

Juryen nominerer på det grundlag et mindre antal kandidater, som så vil få 14 dage til at levere en uddybende (eller første) beskrivelse af deres projekt inkl. planer for gennemførelse.

På basis af de nomineredes projekter indstiller juryen den endelige prismodtager til Timbuktu Fondens bestyrelse. Efter dennes godkendelse uddeles prisen i maj/juni måned.

Beløbet udbetales til prismodtageren efter nærmere aftale, når projektet iværksættes. Prismodtageren forventes at levere opdatering vedr. projektets forløb på anmodning fra fonden samt deltage i min. ét arrangement i forbindelse med prisen.

Adresse

TIMBUKTU FONDEN

c/o Folkekirkens Nødhjælp
Nørregade 15, 1165 København
Att. Lone Groth-Rasmussen
Mail: lgra@dca.dk

Tlf: 33 18 77 60