Kriterierne

Timbuktu Prisen er Timbuktu Fondens store pris for kritisk og nytænkende journalistik om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål.

Prisen er på 100.000 kr., og annonceres hvert år i midten af februar (med mindre andet meddeles).

Prisen kan uddeles som en anerkendelse af journalistisk arbejde og virke, dels som et arbejdslegat til en journalist eller et projekt, der bidrager til at fremme kritisk og nytænkende journalistik i Danmark om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål.

Det er også muligt for enkeltpersoner at indstille en kandidat, som disse mener fortjener prisen, og som de mener vil kunne bruge den til at virkeliggøre et projekt, der ligger indenfor formålet af Prisen.

Der lægges ved udvælgelsen afgørende vægt på kandidatens dokumenterede kvalifikationer og erfaring med kritisk og nytænkende journalistik, samt erfaring indenfor arbejdet med globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål som forudsætninger for at kunne gennemføre det projekt, der søges midler til. Der lægges desuden vægt på strategi for formidling og målgrupper.

Til at varetage bedømmelsen af kandidater har Timbuktu Fondens bestyrelse nedsat en priskomité bestående af tre medlemmer. Formanden udpeges af Timbuktu Fondens bestyrelse, og Nairobi Klubben og Dansk Journalistforbund udpeger et medlem hver. Komitémedlemmerne udpeges for tre år ad gangen.

Timbuktu Prisen annonceres i midten af  februar, og ansøgninger skal være modtaget inden 1. april. Ansøgerne skal skitsere den idé, som prisen vil blive brugt til at virkeliggøre.

Priskomitéen nominerer på det grundlag et mindre antal kandidater, som vil få 14 dage til at levere en uddybende beskrivelse af deres projekt inkl. budget samt planer for gennemførelse og formidlingsmuligheder.

På basis af de nomineredes projekter indstiller juryen den endelige prismodtager til Timbuktu Fondens bestyrelse. Efter dennes godkendelse uddeles prisen i maj/juni måned.

Beløbet udbetales til prismodtageren efter nærmere aftale, når projektet iværksættes. Prismodtageren forventes at levere opdatering vedrørende projektets forløb på anmodning fra fonden samt deltage i 1-2 arrangementer i forbindelse med prisen, samt levere materiale om projektets fremskridt eller afslutning til fondens hjemmeside. Derudover forventes afsluttende rapportering, når projektet er afholdt.

Adresse

TIMBUKTU FONDEN

c/o Folkekirkens Nødhjælp
Nørregade 15, 1165 København
Att. Lone Groth-Rasmussen
Mail: lgra@dca.dk

Tlf: 33 18 77 60