Støttede projekter

Timbuktu Fonden uddeler hvert år Timbuktu Prisen, og støtter løbende forskellige projekter.

2016

Et skridt frem, men efter to skridt tilbage – 45.000 kr.
”Et skridt frem efter to skridt tilbage – er en uafhængig analyse af finanslovsforslaget for 2017”
med fokus på dansk udviklingsbistand. Rapporten er skrevet af journalist Jesper Heldgaard, og følger op på rapporten fra april, 2016: ”Engang verdens bedste”.

Korrespondenterne – 60.000 kr.
Der er givet støtte i form af tilskud til en serie artikler, som Korrespondenterne producerer i samarbejde med nyhedsmediet Koncentrat med fokus på klimaforandringerne mærkes, og hvad folk gør for at tilpasse sig dem.

Globalnyt.dk – 50.000 kr.
Drifts- og mediestøtte samt administration af pulje til mini-legater til støtte af artikler.

Timbuktu Prisen 2016 – 100.000 kr.
Prisen gik til Journalistbureauet TANK.

Analyse af dansk udviklingsbistand 2014-2016 – 55.000 kr.
Timbuktu Fonden udgav den 27. april en ny uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand  -”Engang verdens bedste” – skrevet af journalist og forfatter Jesper Heldgaard. Rapporten kan hentes her.

Communicating Worlds 2016 – 500.000 kr.
Den 3. og 4. april afholdt Timbuktu Fonden en konference på AFUK i København, hvor der blev sat fokus på hvordan vi kommunikerer omkring udvikling og det globale syd. Vi ønskede med denne konference at inspirere, provokere og tilbyde viden til den brede skare af over 100 deltagere i Danmark, som arbejder med og interesserer sig for udviklingskommunikation. Det blev indfriet i rigt mål med spændende oplægsholdere fra udlandet og Danmark og med inspirerende medvirken fra deltagerne. Efterfølgende blev højdepunkterne samlet i en lille publikation ’Højdepunkter fra Communicating Worlds’

2015

Globalnyt.dk – 110.000 kr.
Støtte til gennemgribende renovering af det gamle U-landsnyt.dk til et helt nyt site, navneændring til Globalnyt.dk og ny redaktionel sammensætning. Globalnyt.dk blev lanceret i sin nye form den 13. april 2015.

Folkekirkens Nødhjælp/Sydafrika bogprojekt – 50.000 kr.
Seed money til præcisering af projektet ‘Formidling af erfaring og perspektiver fra FKNs anti-apartheid engagement 1968 – 1994’. Arbejdet udført af journalist Peter Tygesen. Takket være denne bevilling er projektet således klar til gennemførelse, når de nødvendige fondsmidler eller andre midler er bevilget.

Timbuktu Prisen – 100.000 kr.
Prisen gik til DanWatch.

2014

Timbuktu Prisen – 100.000 kr.
Prisen gik til filmdokumentarist Signe Byrge Sørensen, Final Cut

2013

Konference om Den globale dimension i undervisningen – 25.500 kr.
Afholdelse af konferencen ‘Den globale dimension i uddannelserne’ i København. Eksperter, praktikere og beslutningstagere inden for global undervisning delte viden, inspiration og bidrog med anbefalinger, som kan spille ind i den debat, der foregår om udviklingen af folkeskolen. Konferencen blev afholdt i samarbejde med IBIS og Udenrigsministeriet og med finansiel støtte fra UM. Læs mere om konferencen.

Annonce i Jyllands-Posten den 5.10.2013 – 15.000 kr.
Timbuktu Fonden støttede økonomisk de tre organisationer: Folkekirkens Nødhjælp, IBIS og Mellemfolkeligt Samvirkes annonce i Jyllands-Posten op mod Venstres landsmøde med en appel om ikke at svigte verdens fattigste. Venstre havde en plan om at skære 2,5 mia. kr på bistanden til verdens fattigste.

Alternativ analyse af dansk udviklingsbistand i 2012/2013 – 57.840 kr.
Udgivelse af alternativ analyse af den danske udviklingsbistand i samarbejde med Policy Advice. Analysen viste bl.a., at SRSF-regeringen var langt fra sine egne målsætninger om at øge og fokusere udviklingsbistanden. Læs mere om analysen og download den.

Timbuktu Prisen – 100.000 kr.
Prisen gik til Mads Nissen, Jette Aagaard og Eva Jung.

2012

Ingen bevillinger.

2011

Timbuktu Prisen 2011 – 100.000 kr.
Prisen gik til fotograf og filmmand Jørn Stjerneklar.

2010

Dialog og oplysningsprojekt om Mellemøsten – 150.000 kr.
Pilotprojekt, der skal styrke dialogen mellem (i første omgang) Danmark og Mellemøsten.

Timbuktu Prisen 2010 – 100.000 kr.
Prisen gik til freelance journalist Thomas Aue Sobol.

2009

Undersøgelse af det globale perspektiv i læreruddannelse samt konference – 172.000 kr.
Lobbyindsats for at inkludere u-landsspørgsmål og globale perspektiver i læreruddannelsen samt afholdelse af arbejdsseminar i samarbejde med CIRIUS og Rådet for internationalisering af Uddannelserne 9. november 2009 med fokus på behovet for globalt indhold – herunder ulandskundskab – i den danske læreruddannelse.

Timbuktu Prisen 2009 – 100.000 kr.
Prisen gik til journalist og TV-mand Tom Heinemann.

U-landsnyt.dk – 160.000 kr.
Støtte til forbedring af den tekniske platform samt hjælp til annoncefaglig bistand for at sikre og videreudvikle nyhedstjenesten. U-landsnyt.dk har fokus på udviklingskontinenterne Afrika, Asien og Latinamerika samt de globale spørgsmål.