Priskomité

3 personer er nedsat som priskomité i fællesskab med Timbuktu Fonden. Priskomitéen gennemgår de foreslåede kandidater og stiller forslag til prismodtager til Timbuktu Fondens bestyrelse, der foretager det endelige valg.

I 2017 udgøres priskomitéen af

  • Niels Elbæk fra Nairobi-Klubben
  • Kirsten Lund Larsen fra Timbuktu Fonden
  • Suzanne Moll fra Dansk Journalistforbund

Inden offentliggørelsen af vinderen diskuteres det med prismodtageren, hvilket konkret nyt journalistisk projekt, prisen skal finansiere eller medfinansiere. Hvis det er muligt offentliggøres projektets karakter samtidig med offentliggørelsen af vinderen.