Priskomité

Til at varetage bedømmelsen af kandidater har Timbuktu Fondens bestyrelse nedsat en priskomité bestående af 4 medlemmer. Formanden udpeges af Timbuktu Fonden, og Nairobi Klubben og Dansk Journalistforbund udpeger et medlem hver. Komitémedlemmerne udpeges for tre år ad gangen.

Priskomitéen gennemgår de foreslåede kandidater og stiller forslag til prismodtager til Timbuktu Fondens bestyrelse, der foretager det endelige valg.

 

I 2020 udgøres priskomitéen af

  • Gerd Kieffer-Døssing, journalist og MA i afrikastudier
  • Niels Elbæk, Nairobi-Klubben
  • Suzanne Moll, Dansk Journalistforbund
  • Sven Johannesen, Timbuktu Fonden

 

Inden offentliggørelsen af vinderen diskuteres det med prismodtageren, hvilket konkret nyt journalistisk projekt, prisen skal finansiere eller medfinansiere. Hvis det er muligt offentliggøres projektets karakter samtidig med offentliggørelsen af vinderen.