Om Timbuktu Fonden

Timbuktu Fonden er en selvstændig fond oprettet i 2008 med det formål at fremme u-landsoplysning og journalistik i Danmark.

Timbuktu Fonden blev oprettet på initiativ af u-landsjournalist og forfatter Jørgen Harboe. Han gav Folkekirkens Nødhjælp en donation på 10 millioner kr. med det formål at skabe basis for kritisk udvikling og nytænkning af journalistik  om udviklingslande og globale udviklings- og ressourcefordelingsspørgsmål.

I fællesskab udviklede Folkekirkens Nødhjælp og Jørgen Harboe ideen om en fond med en selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen forvalter fondens kapital ud fra formålsbestemmelserne, og Folkekirkens Nødhjælp håndterer fondens administration.

Fonden er inspireret af det gamle Timbuktu, der var et oplyst, åbent og videbegærligt samfund orienteret mod omverdenen.

Fonden støtter u-landslobby, oplysning, undervisning og journalistik og modtager ikke uopfordrede ansøgere.

Sådan startede det

I 2008 mødtes studerende, frivillige, filmproducenter, u-landseksperter, konsulenter, embedsmænd, forskere, journalister og masser af repræsentanter og interesserede fra de danske u-landsorganisationer i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med mødet var at diskutere, hvordan en gave på 10 millioner kroner kunne puste nyt liv i både u-landsoplysning og u-landsjournalistik i Danmark. Læs mere.